HOME
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea ( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city,
Guangdong province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
SN74LS140 SN74LS140N SN74LS140NS SN74LS141
SN74LS142D SN74LS143D SN74LS144 SN74LS145
SN74LS145D SN74LS145DB SN74LS145DBR SN74LS145DE4
SN74LS145DG4 SN74LS145D-G4 SN74LS145DR SN74LS145DR(LF)
SN74LS145DR* SN74LS145DR2 SN74LS145DRE4 SN74LS145DRG4
SN74LS145DR-G4 SN74LS145IC SN74LS145J SN74LS145M
SN74LS145MEL SN74LS145ML1 SN74LS145N SN74LS145N3
SN74LS145NE4 SN74LS145NG4 SN74LS145N-G4 SN74LS145NN
SN74LS145NS SN74LS145NSE4 SN74LS145NSLE SN74LS145NSR
SN74LS145NSRE4 SN74LS145NSRG4 SN74LS145NS-SL10 SN74LS145N-TI
SN74LS146DR SN74LS147 SN74LS147D SN74LS147DR
SN74LS147J SN74LS147N SN74LS147NDS SN74LS147NS
SN74LS148 SN74LS148CN SN74LS148D SN74LS148DE4
SN74LS148DG4 SN74LS148D-G4 SN74LS148DR SN74LS148DR2
SN74LS148DRE4 SN74LS148DRG4 SN74LS148FK SN74LS148J
SN74LS148M SN74LS148MEL SN74LS148N SN74LS148N3
SN74LS148NC SN74LS148NDS SN74LS148NE4 SN74LS148NN
SN74LS148NP3 SN74LS148NS SN74LS148NS (EL) SN74LS148NS(EIAJ)
SN74LS148NS(EL) SN74LS148NSEL SN74LS148NS-EL SN74LS148NSR
SN74LS148NSRE4 SN74LS148NSRG4 SN74LS148NSSL SN74LS148NS-SL10
SN74LS148P SN74LS14A SN74LS14AD SN74LS14ADR
SN74LS14ADRG4 SN74LS14ANS SN74LS14ANSR SN74LS14APWR
SN74LS14BN SN74LS14D SN74LS14D SOP14 SN74LS14D*
SN74LS14DB SN74LS14DBE4 SN74LS14DBR SN74LS14DB-R
SN74LS14DBRE4 SN74LS14DBRG4 SN74LS14DBR-G4 SN74LS14DE4
SN74LS14DG4 SN74LS14D-G4 SN74LS14DR SN74LS14DR(LF)
SN74LS14DR(PB) SN74LS14DR** SN74LS14DR. SN74LS14DR/T3
SN74LS14DR2 SN74LS14DRE4 SN74LS14DRG4 SN74LS14DR-G4
SN74LS14DRNOPB SN74LS14DRSMD SN74LS14DR-TI SN74LS14DS
SN74LS14D-TI SN74LS14F SN74LS14FN SN74LS14FPELRENESAS
SN74LS14J SN74LS14JDS SN74LS14M SN74LS14MEL
SN74LS14ML SN74LS14ML1 SN74LS14MR SN74LS14MR1
SN74LS14MR1. SN74LS14N SN74LS14N 2004+TI SN74LS14N TI04+
SN74LS14N TI SN74LS14N* SN74LS14N/TI SN74LS14N3
SN74Ls14NC SN74LS14NCR SN74LS14NCRPBF SN74LS14ND
SN74LS14NDIP SN74LS14NDS SN74LS14NE4 SN74LS14N-LF
SN74LS14N-P SN74LS14NS SN74LS14NSE4 SN74LS14NSEL20
SN74LS14NS-EL20 SN74LS14NSL SN74LS14NSLE SN74LS14NSR
SN74LS14NSR (EL) SN74LS14NSR SOP5.2 SN74LS14NSR(EL) SN74LS14NSR2
SN74LS14NSRE SN74LS14NSRE4 SN74LS14NSREL SN74LS14NSR-EL
SN74LS14NSRG4 SN74LS14NSR-G4 SN74LS14NSRPBFREE SN74LS14NS-SL10
SN74LS14P SN74LS14PW SN74LS15 SN74LS150
SN74LS150N SN74LS151 SN74LS151ADJ SN74LS151AN
SN74LS151D SN74LS151DE4 SN74LS151DG4 SN74LS151D-G4
SN74LS151DR SN74LS151DR2 SN74LS151DRE4 SN74LS151DRG4
SN74LS151DSMD SN74LS151FN SN74LS151J SN74LS151J.
SN74LS151JDS SN74LS151M SN74LS151MEL SN74LS151MEL.
SN74LS151ML SN74LS151ML1 SN74LS151MR1 SN74LS151N
SN74LS151N. SN74LS151N3 SN74LS151ND SN74LS151NDS
SN74LS151NE4 SN74LS151N-K SN74LS151NP3 SN74LS151NS
SN74LS151NSE4 SN74LS151NSR SN74LS151NSR SOP5.2 SN74LS151NSRE4
SN74LS151NSRG4 SN74LS151NS-SL10 SN74LS151NT SN74LS153
SN74LS15316PINSOP SN74LS153AJ SN74LS153AN SN74LS153D
SN74LS153DE4 SN74LS153DG4 SN74LS153D-G4 SN74LS153DR
SN74LS153DRE4 SN74LS153DRG4 SN74LS153FN SN74LS153J
SN74LS153JD SN74LS153M SN74LS153MEL SN74LS153MEL1
SN74LS153ML1 SN74LS153MR1 SN74LS153N SN74LS153NDS
SN74LS153NE4 SN74LS153NS SN74LS153NSE4 SN74LS153NSR
SN74LS153NSR (EL) SN74LS153NSR(EL) SN74LS153NSRE4 SN74LS153NSREL
SN74LS153NSR-EL SN74LS153NSRG4 SN74LS153NSRPBFREE SN74LS153NSTR
SN74LS153P SN74LS154 SN74LS154J SN74LS154J/883
SN74LS154J/883. SN74LS154N SN74LS155 SN74LS155★c
SN74LS155A SN74LS155AD SN74LS155AD * SN74LS155ADE4
SN74LS155ADG4 SN74LS155AD-G4 SN74LS155ADR SN74LS155ADR *
SN74LS155ADRE4 SN74LS155ADRG4 SN74LS155AJ SN74LS155AN
SN74LS155AN * SN74LS155AN. SN74LS155AN3 SN74LS155ANE4
SN74LS155ANS SN74LS155ANSEL SN74LS155ANS-EL20 SN74LS155ANSR
SN74LS155ANSR * SN74LS155ANSRE4 SN74LS155ANSRG4 SN74LS155AN-TI
SN74LS155D SN74LS155DC SN74LS155J SN74LS155M
SN74LS155MEL SN74LS155ML1 SN74LS155MR1 SN74LS155N
SN74LS155N. SN74LS155NDIP SN74LS155NDS SN74LS155NS
SN74LS155NSR SN74LS156 SN74LS156A SN74LS156AJ
SN74LS156D SN74LS156D* SN74LS156DE4 SN74LS156DG4
SN74LS156D-G4 SN74LS156DR SN74LS156DR@@@@ SN74LS156DR2
SN74LS156DRE4 SN74LS156DRG4 SN74LS156F SN74LS156J
SN74LS156N SN74LS156N. SN74LS156N3 SN74LS156ND
SN74LS156NE4 SN74LS156NS SN74LS156NS SN74LS156NSE4
SN74LS156NSR SN74LS156NSRE4 SN74LS156NSRG4 SN74LS157
SN74LS157A SN74LS157AN SN74LS157ANS SN74LS157D
SN74LS157D. SN74LS157D-01 SN74LS157D-02 SN74LS157DB
SN74LS157DBR SN74LS157DE4 SN74LS157DG4 SN74LS157D-G4
SN74LS157DR SN74LS157DR2 SN74LS157DRE4 SN74LS157DRG4
SN74LS157DR-G4 SN74LS157E SN74LS157FL1 SN74LS157FN
SN74LS157FP SN74LS157J SN74LS157JD SN74LS157JDS
SN74LS157M SN74LS157MEL SN74LS157ML SN74LS157ML1
SN74LS157MR1 SN74LS157N SN74LS157N* SN74LS157N.
SN74LS157N1 SN74LS157N3 SN74LS157ND SN74LS157NDS
SN74LS157NE4 SN74LS157NS SN74LS157NS(ELL) SN74LS157NS(TP)
SN74LS157NSC SN74LS157NSE4 SN74LS157NS-EL20 SN74LS157NSL
SN74LS157NSR SN74LS157NSR PB FREE SN74LS157NSRE4 SN74LS157NSRG4
SN74LS157NSR-G4 SN74LS157NSRPBFREE SN74LS157NSR-TP2 SN74LS157NSTP
SN74LS157NSX SN74LS157NS-X SN74LS157NU SN74LS157P
SN74LS158 SN74LS158ADR SN74LS158D SN74LS158DA16
SN74LS158DE4 SN74LS158DG4 SN74LS158D-G4 SN74LS158DR
SN74LS158DR2 SN74LS158DRE4 SN74LS158DRG4 SN74LS158FN
SN74LS158J SN74LS158J(KS21285L16) SN74LS158M SN74LS158MEL
SN74LS158ML1 SN74LS158MR1 SN74LS158N SN74LS158N 03+TI
SN74LS158N3 SN74LS158NDS SN74LS158NE4 SN74LS158NP3
SN74LS158NS SN74LS158NSL10 SN74LS158NS-L10 SN74LS158NS-PULLS
SN74LS158NSR SN74LS158NSRE4 SN74LS158NSRG4 SN74LS158NSR-G4
SN74LS15D SN74LS15DSMD SN74LS15J SN74LS15N
SN74LS15NP3 SN74LS16 SN74LS160 SN74LS160A
SN74LS160AD SN74LS160AJ SN74LS160AJ(KS21285L41) SN74LS160AN
SN74LS160AN. SN74LS160ANDS SN74LS160ANS SN74LS160ANS-TEL
SN74LS160D SN74LS160N SN74LS161 SN74LS161A
SN74LS161AD SN74LS161AD * SN74LS161ADB SN74LS161ADBR
SN74LS161ADE4 SN74LS161ADG4 SN74LS161AD-G4 SN74LS161ADR
SN74LS161ADR2 SN74LS161ADRE4 SN74LS161ADRG4 SN74LS161AFH
SN74LS161AFH【工!一次性IC! SN74LS161AFK SN74LS161AFK【工!一次性IC! SN74LS161AIN
SN74LS161AJ SN74LS161AJDS SN74LS161AM SN74LS161AMEL
SN74LS161AMEL16PINSOP SN74LS161AML SN74LS161AML1 SN74LS161AMR1
SN74LS161AN SN74LS161AN * SN74LS161AN(Moto) SN74LS161AN3
SN74LS161AND SN74LS161ANDS SN74LS161ANE4 SN74LS161ANG4
SN74LS161ANMOTOROLA SN74LS161ANS SN74LS161ANS(촉塞메) SN74LS161ANS(TP)
SN74LS161ANS(Tube) SN74LS161ANSR SN74LS161ANSR * SN74LS161ANSRE4
SN74LS161ANSRG4 SN74LS161ANS-SL10 SN74LS161ANTEXAS SN74LS161ANTI
SN74LS161AP SN74LS161AT SN74LS161BD SN74LS161BNS
SN74LS161D SN74LS161DBR SN74LS161J SN74LS161ML1
SN74LS161N SN74LS161NDS SN74LS161NS SN74LS161NSR
SN74LS162 SN74LS162A SN74LS162AD SN74LS162AJ
SN74LS162AN SN74LS162AN J419B2 SN74LS162AN. SN74LS162ANDS
SN74LS162ANS SN74LS162D SN74LS162J SN74LS162N
SN74LS162NDS SN74LS163 SN74LS163A SN74LS163AD
SN74LS163AD * SN74LS163ADE4 SN74LS163ADG4 SN74LS163AD-G4
SN74LS163ADR SN74LS163ADR2 SN74LS163ADRE4 SN74LS163ADRG4
SN74LS163AFN SN74LS163AJ SN74LS163AJ-Ceramic Type SN74LS163AJD
SN74LS163AM SN74LS163AMEL SN74LS163AML1 SN74LS163AMR1
SN74LS163AN SN74LS163AN * SN74LS163AN. SN74LS163AND
SN74LS163ANDS SN74LS163ANE4 SN74LS163ANP3 SN74LS163ANS
SN74LS163ANS-EL05 SN74LS163ANSR SN74LS163ANSRE4 SN74LS163ANSRG4
SN74LS163ANSR-G4 SN74LS163ANU SN74LS163BN SN74LS163J
SN74LS163N SN74LS163N3 SN74LS163NSR SN74LS164
SN74LS164/165/175 SN74LS164AN SN74LS164BD SN74LS164D
SN74LS164D SOIC14 SN74LS164DB SN74LS164DBR SN74LS164DE4
SN74LS164DG4 SN74LS164D-G4 sn74ls164dg4 soic14 SN74LS164DG4(L/F)
sn74ls164dg4soic14 SN74LS164DR SN74LS164DR(LF) SN74LS164DR*
SN74LS164DR2 SN74LS164DRE4 SN74LS164DRG4 SN74LS164FN
SN74LS164J SN74LS164M SN74LS164MEL SN74LS164ML1
SN74LS164MR1 SN74LS164N SN74LS164N PBF SN74LS164N3
SN74LS164ND SN74LS164NDIP-14 SN74LS164NDIP-14德州 SN74LS164NE4
SN74LS164NPBF SN74LS164N-PF SN74LS164NS SN74LS164NS(ELL)
SN74LS164NS(TP땡휈i10퉪툊혖j SN74LS164NSE4 SN74LS164NSEL SN74LS164NSLE
SN74LS164NSR SN74LS164NSR (EL) SN74LS164NSR(EL) SN74LS164NSRE4
SN74LS164NSREL SN74LS164NSR-EL SN74LS164NSRG4 SN74LS164NSR-G4
SN74LS164NS-SL10 SN74LS165 SN74LS165A SN74LS165AD
SN74LS165AD * SN74LS165ADE4 SN74LS165ADG4 SN74LS165AD-G4
SN74LS165ADR SN74LS165ADR * SN74LS165ADR10 SN74LS165ADRE4
SN74LS165ADRG4 SN74LS165AJ SN74LS165AN SN74LS165AN *
SN74LS165AN(MIT) SN74LS165AN3 SN74LS165ANE4 SN74LS165ANMIT
SN74LS165ANP3 SN74LS165AN-PF SN74LS165ANS SN74LS165ANS-EL05
SN74LS165ANSR SN74LS165ANSRG4 SN74LS165ANSR-G4 SN74LS165APWR
SN74LS165A-TIT-SMD SN74LS165D SN74LS165DR SN74LS165DR2
SN74LS165J SN74LS165JD SN74LS165M SN74LS165MEL
SN74LS165ML1 SN74LS165MR1 SN74LS165N SN74LS165N.
SN74LS165N-01 SN74LS165N-1 SN74LS165ND SN74LS165NDS
SN74LS165NS SN74LS165SN74LS165AN SN74LS166 SN74LS166A
SN74LS166AB SN74LS166AD SN74LS166AD * SN74LS166ADE4
SN74LS166ADG4 SN74LS166AD-G4 SN74LS166ADR SN74LS166ADR *
SN74LS166ADRE4 SN74LS166ADRG4 SN74LS166AFK SN74LS166AJ
SN74LS166AN SN74LS166AN * SN74LS166AN. SN74LS166AN3
SN74LS166AN84 SN74LS166ANE4 SN74LS166ANS SN74LS166ANSELL
SN74LS166ANS-ER10 SN74LS166ANSR SN74LS166ANSR * SN74LS166ANSRE4
SN74LS166ANSRG4 SN74LS166D SN74LS166DR SN74LS166DR2
SN74LS166J SN74LS166M SN74LS166MEL SN74LS166ML1
SN74LS166MR1 SN74LS166N SN74LS166N79 SN74LS166NDIP
SN74LS166NMOTOROLA SN74LS166NS SN74LS166NSR SN74LS167AD
SN74LS167ADR SN74LS168BN SN74LS168N SN74LS169A
SN74LS169AJ SN74LS169AN SN74LS169B SN74LS169BD
SN74LS169BDE4 SN74LS169BDG4 SN74LS169BD-G4 SN74LS169BJ
SN74LS169BN SN74LS169BNE4 SN74LS169BNG4 SN74LS169BNS
SN74LS169BNSR SN74LS169BNSRE4 SN74LS169BNSRG4 SN74LS169J
SN74LS169N SN74LS169PC SN74LS16AN SN74LS16D
SN74LS16DR SN74LS16DR2 SN74LS16J SN74LS16N
SN74LS17 SN74LS170 SN74LS170D SN74LS170J
SN74LS170N SN74LS170NC SN74LS170NS SN74LS171
SN74LS171D SN74LS171J SN74LS171N SN74LS171NS
SN74LS172J SN74LS173 SN74LS173A SN74LS173AD
SN74LS173AD * SN74LS173ADE4 SN74LS173ADG4 SN74LS173AD-G4
SN74LS173ADR SN74LS173ADR2 SN74LS173ADRE4 SN74LS173ADRG4
SN74LS173AJ SN74LS173AN SN74LS173AN * SN74LS173ANDS
SN74LS173ANE4 SN74LS173ANS SN74LS173ANS-EL SN74LS173ANSR
SN74LS173ANSRE4 SN74LS173ANSRG4 SN74LS173D SN74LS173N
SN74LS173NS SN74LS174 SN74LS174AN SN74LS174D
SN74LS174DB SN74LS174DE4 SN74LS174DG4 SN74LS174D-G4
SN74LS174DR SN74LS174DR(LF) SN74LS174DR2 SN74LS174DRE4
SN74LS174DRG4 SN74LS174FN SN74LS174J SN74LS174J(N)
SN74LS174JD SN74LS174M SN74LS174MEL SN74LS174ML1
SN74LS174-MOT-SMD SN74LS174MR1 SN74LS174N SN74LS174N M 15
SN74LS174N TI SN74LS174N(Motorola) SN74LS174N. SN74LS174N1
SN74LS174N3 SN74LS174NC SN74LS174ND SN74LS174NDIP
SN74LS174NDS SN74LS174NE4 SN74LS174NMOTOROLA SN74LS174NP3
SN74LS174NS SN74LS174NSE4 SN74LS174NSR SN74LS174NSR.
SN74LS174NSRE4 SN74LS174NSRG4 SN74LS174NSR-G4 SN74LS174NS-SL10
SN74LS174NST-R SN74LS174NTEXAS SN74LS174N-TI SN74LS175
SN74LS175AMX SN74LS175ANS SN74LS175BDR2 SN74LS175D
SN74LS175D (H#) SN74LS175D(SOIC-16) SN74LS175D* SN74LS175DE4
SN74LS175DG4 SN74LS175D-G4 SN74LS175DR SN74LS175DR/TI/SOP3.9
SN74LS175DR2 SN74LS175DRE4 SN74LS175DRG4 SN74LS175FH
SN74LS175FH【工!一次性IC! SN74LS175FK SN74LS175FK【工!一次性IC! SN74LS175FN
SN74LS175J SN74LS175JAT SN74LS175JB SN74LS175JD
SN74LS175M SN74LS175MEL SN74LS175ML1 SN74LS175N
SN74LS175N FSC SN74LS175N. SN74LS175N3 SN74LS175NB
SN74LS175ND SN74LS175NDS SN74LS175NE4 SN74LS175NQST
SN74LS175NS SN74LS175NS (TP) SN74LS175NS(REEL) SN74LS175NS(TP)
SN74LS175NS(TUBE) SN74LS175NSE4 SN74LS175NSR SN74LS175NSRE4
SN74LS175NSRG4 SN74LS175NS-SL10 SN74LS175NSTP SN74LS175P
SN74LS176 SN74LS17AN SN74LS17D SN74LS17DR
SN74LS17N SN74LS17SA SN74LS180N SN74LS181
SN74LS181DW SN74LS181J SN74LS181N SN74LS181N3
SN74LS181NE4 SN74LS181N-TI SN74LS182 SN74LS182J
SN74LS182N SN74LS183D SN74LS183J SN74LS183N
SN74LS184 SN74LS184N SN74LS185N SN74LS186AN
SN74LS189 SN74LS189AJ SN74LS189AN SN74LS189N
SN74LS18AD SN74LS18AN SN74LS18D SN74LS18N
SN74LS19 SN74LS190 SN74LS190D SN74LS190DR
SN74LS190J SN74LS190N SN74LS191 SN74LS191D
SN74LS191DE4 SN74LS191DG4 SN74LS191DR SN74LS191DRE4
SN74LS191DRG4 SN74LS191J SN74LS191N SN74LS191N.
SN74LS191NDIP SN74LS191NDS SN74LS191NE4 SN74LS191NP3
SN74LS191NS SN74LS191NSEL SN74LS191NSEL500 SN74LS191NSR
SN74LS191NSRE4 SN74LS191NSRG4 SN74LS191P SN74LS192
SN74LS192D SN74LS192J SN74LS192JE11 SN74LS192N
SN74LS192NS SN74LS193 SN74LS193(SOP) SN74LS193D
SN74LS193DE4 SN74LS193DG4 SN74LS193D-G4 SN74LS193DR
SN74LS193DR2 SN74LS193DR2G SN74LS193DRE4 SN74LS193DRG4
SN74LS193FN SN74LS193J SN74LS193MEL SN74LS193MR1
SN74LS193N SN74LS193N /WP90350L3 SN74LS193N(P3) SN74LS193N.
SN74LS193N... SN74LS193N/WP90350L3 SN74LS193N10 SN74LS193N3
SN74LS193ND SN74LS193NDIP SN74LS193NDS SN74LS193NE4
SN74LS193NS SN74LS193NS(EL20) SN74LS193NSR SN74LS193NSRE4
SN74LS193NSRG4 SN74LS193NS-SL10 SN74LS193-W SN74LS194
SN74LS194A SN74LS194AD SN74LS194AD * SN74LS194AD-01
SN74LS194ADE4 SN74LS194ADG4 SN74LS194AD-G4 SN74LS194ADR
SN74LS194ADR * SN74LS194ADR2 SN74LS194ADRE4 SN74LS194ADRG4
SN74LS194AFH SN74LS194AFH【工!一次性IC! SN74LS194AFK SN74LS194AJ
SN74LS194AN SN74LS194AN * SN74LS194AN* SN74LS194AN.
SN74LS194AN3 SN74LS194ANE4 SN74LS194ANS SN74LS194ANSR
SN74LS194D SN74LS194FK SN74LS194FK【工!一次性IC! SN74LS194J
SN74LS194N SN74LS195 SN74LS195A SN74LS195AD
SN74LS195ADR SN74LS195ADR2 SN74LS195AH SN74LS195AJ
SN74LS195AN SN74LS195AN214 SN74LS195AN3 SN74LS195AND
SN74LS195ANDS SN74LS195ANS SN74LS195AW SN74LS195D
SN74LS195DR SN74LS195N SN74LS195NS SN74LS196
SN74LS196D SN74LS196DR SN74LS196J SN74LS196N
SN74LS196NS SN74LS197 SN74LS197D SN74LS197J
SN74LS197N SN74LS197NS SN74LS198AN SN74LS198N
SN74LS199ANS SN74LS19A SN74LS19AD SN74LS19ADB
SN74LS19ADBR SN74LS19ADE4 SN74LS19ADG4 SN74LS19ADR
SN74LS19ADR * SN74LS19ADRE4 SN74LS19ADRG4 SN74LS19AJ
SN74LS19AN SN74LS19AN * SN74LS19ANE4 SN74LS19ANS
PREV    531  532  533  534  535  536  537  538  539  540    NEXT