HOME
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea ( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city,
Guangdong province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
SN74LVC257ADB SN74LVC257ADBLE SN74LVC257ADBLE-01 SN74LVC257ADBR
SN74LVC257ADBRE4 SN74LVC257ADBRG4 SN74LVC257ADBR-G4 SN74LVC257ADE4
SN74LVC257ADG4 SN74LVC257AD-G4 SN74LVC257ADR SN74LVC257ADR(p/b)
SN74LVC257ADRE4 SN74LVC257ADRG4 SN74LVC257ADR-G4 SN74LVC257ADRpb
SN74LVC257ADT SN74LVC257ADTE4 SN74LVC257ADTG4 SN74LVC257ADT-G4
SN74LVC257ADWR SN74LVC257A-EP SN74LVC257AMPW SN74LVC257AMPWREP
SN74LVC257ANS SN74LVC257ANSE4 SN74LVC257ANSG4 SN74LVC257ANSR
SN74LVC257ANSRE4 SN74LVC257ANSRG4 SN74LVC257ANSR-G4 SN74LVC257APER
SN74LVC257APW SN74LVC257APW * SN74LVC257APW(MOQ90) SN74LVC257APWE4
SN74LVC257APWG4 SN74LVC257APW-G4 SN74LVC257APWLE SN74LVC257APWR
SN74LVC257APWR * SN74LVC257APWR(LF) SN74LVC257APWRE4 SN74LVC257APWRG4
SN74LVC257APWT SN74LVC257APWTE4 SN74LVC257APWTG4 SN74LVC257APWT-G4
SN74LVC257A-Q1 SN74LVC257AQD SN74LVC257AQDR SN74LVC257AQDREP
SN74LVC257AQDRG4Q1 SN74LVC257AQDRQ1 SN74LVC257AQPW SN74LVC257AQPWREP
SN74LVC257AQPWRQ1 SN74LVC257AR SN74LVC257ARGY SN74LVC257ARGYR
SN74LVC257ARGYR BGA PB-F SN74LVC257ARGYR BGA PB-FREE SN74LVC257ARGYR BGA PB-FREE SN74LVC257ARGYR.
SN74LVC257ARGYRBGAPB-F SN74LVC257ARGYRG4 SN74LVC257ARGYR-G4 SN74LVC257ARGYT
SN74LVC257D SN74LVC257DBLE SN74LVC257DBR SN74LVC257NS
SN74LVC258AD SN74LVC258ADB SN74LVC258APW SN74LVC26157DCT3
SN74LVC2632DCUR SN74LVC2674DCUR SN74LVC273ADBR SN74LVC273ADIBR
SN74LVC273APW SN74LVC273APWR SN74LVC273DWRG4 SN74LVC2745
SN74LVC2745DCT SN74LVC2745DCUR SN74LVC2952A SN74LVC2952ADB
SN74LVC2952ADBLE SN74LVC2952ADBR SN74LVC2952ADBRE4 SN74LVC2952ADBRG4
SN74LVC2952ADGVR SN74LVC2952ADW SN74LVC2952ADW * SN74LVC2952ADWE4
SN74LVC2952ADWG4 SN74LVC2952ADW-G4 SN74LVC2952ADWR SN74LVC2952ADWRE4
SN74LVC2952ADWRG4 SN74LVC2952ANS SN74LVC2952ANSR SN74LVC2952ANSR *
SN74LVC2952ANSRE4 SN74LVC2952ANSRG4 SN74LVC2952APW SN74LVC2952APWE4
SN74LVC2952APWG4 SN74LVC2952APW-G4 SN74LVC2952APWLE SN74LVC2952APWR
SN74LVC2952APWR * SN74LVC2952APWRE4 SN74LVC2952APWRG4 SN74LVC2952APWT
SN74LVC2952APWT * SN74LVC2952APWTE4 SN74LVC2952APWTG4 SN74LVC2952APWT-G4
SN74LVC2952DBLE SN74LVC2G00 SN74LVC2G00AC SN74LVC2G00ACTR
SN74LVC2G00DC SN74LVC2G00DCKR SN74LVC2G00DCT SN74LVC2G00DCT3
SN74LVC2G00DCTR SN74LVC2G00DCTR (TI) SN74LVC2G00DCTR(TI) SN74LVC2G00DCTR.
SN74LVC2G00DCTRE4 SN74LVC2G00DCTRG4 SN74LVC2G00DCTR-G4 SN74LVC2G00DCU
SN74LVC2G00DCU6 SN74LVC2G00DCUR SN74LVC2G00DCUR* SN74LVC2G00DCUR.
SN74LVC2G00DCURE4 SN74LVC2G00DCURG4 SN74LVC2G00DCUT SN74LVC2G00DCUTE4
SN74LVC2G00DCUTG4 SN74LVC2G00DCUT-G4 SN74LVC2G00IDCT3HE SN74LVC2G00IDCTRHE
SN74LVC2G00WDCT SN74LVC2G00WDCTREP SN74LVC2G00YEAR SN74LVC2G00YEPR
SN74LVC2G00YZAR SN74LVC2G00YZPR SN74LVC2G02 SN74LVC2G02DBVR
SN74LVC2G02DC SN74LVC2G02DCT SN74LVC2G02DCT3 SN74LVC2G02DCTR
SN74LVC2G02DCTR(G4) SN74LVC2G02DCTR. SN74LVC2G02DCTRE4 SN74LVC2G02DCTRG4
SN74LVC2G02DCTT SN74LVC2G02DCU SN74LVC2G02DCUR SN74LVC2G02DCUR.
SN74LVC2G02DCURE4 SN74LVC2G02DCURG4 SN74LVC2G02DCUR-P SN74LVC2G02DCUT
SN74LVC2G02DCUTE4 SN74LVC2G02DCUTG4 SN74LVC2G02DCUT-G4 SN74LVC2G02MDCU
SN74LVC2G02MDCUREP SN74LVC2G02YEAR SN74LVC2G02YEPR SN74LVC2G02YZAR
SN74LVC2G02YZAY SN74LVC2G02YZPR SN74LVC2G04 SN74LVC2G04_07
SN74LVC2G04_08 SN74LVC2G04DBV SN74LVC2G04DBVR SN74LVC2G04DBVR(C04R)
SN74LVC2G04DBVR* SN74LVC2G04DBVR. SN74LVC2G04DBVRE4 SN74LVC2G04DBVRG4
SN74LVC2G04DBVR-G4 SN74LVC2G04DBVT SN74LVC2G04DBVTE4 SN74LVC2G04DBVTG4
SN74LVC2G04DBVT-G4 SN74LVC2G04DCK SN74LVC2G04DCK3 SN74LVC2G04DCKP
SN74LVC2G04DCKR SN74LVC2G04-DCKR SN74LVC2G04DCKR(CC) SN74LVC2G04DCKR(CC*)
SN74LVC2G04DCKR* SN74LVC2G04DCKR. SN74LVC2G04DCKRE4 SN74LVC2G04DCKRG4
SN74LVC2G04DCKR-G4 SN74LVC2G04DCKR-P SN74LVC2G04DCKRTR SN74LVC2G04DCKT
SN74LVC2G04DCKTE4 SN74LVC2G04DCKTG4 SN74LVC2G04DCKT-G4 SN74LVC2G04DCTR
SN74LVC2G04DCUR SN74LVC2G04DKR SN74LVC2G04DRL SN74LVC2G04DRLR
SN74LVC2G04DRLRG4 SN74LVC2G04MDCK SN74LVC2G04MDCKR SN74LVC2G04MDCKREP
SN74LVC2G04YEA SN74LVC2G04YEAR SN74LVC2G04YEAR BGA SN74LVC2G04YEAR BGA
SN74LVC2G04YEARBGA SN74LVC2G04YEPR SN74LVC2G04YZAR SN74LVC2G04YZPR
SN74LVC2G04YZPR BGA SN74LVC2G04YZPR BGA SN74LVC2G04YZPRB SN74LVC2G06
SN74LVC2G06DBV SN74LVC2G06DBVR SN74LVC2G06DBVRE4 SN74LVC2G06DBVRG4
SN74LVC2G06DBVR-G4 SN74LVC2G06DCK SN74LVC2G06DCK3 SN74LVC2G06DCKR
SN74LVC2G06DCKR(CTR) SN74LVC2G06DCKR. SN74LVC2G06DCKRE4 SN74LVC2G06DCKRG4
SN74LVC2G06DCKR-G4 SN74LVC2G06DCKT SN74LVC2G06DCKTE4 SN74LVC2G06DCKTG4
SN74LVC2G06DRYR SN74LVC2G06DSFR SN74LVC2G06MDCK SN74LVC2G06MDCKR
SN74LVC2G06MDCKREP SN74LVC2G06-Q1 SN74LVC2G06QDBVRQ1 SN74LVC2G06QDCK
SN74LVC2G06QDCKR SN74LVC2G06QDCKRQ1 SN74LVC2G06QDCKRQ1,SN74LV SN74LVC2G06QDCKRQ1SN74LVC2G06M
SN74LVC2G06QDCKRSV SN74LVC2G06YEAR SN74LVC2G06YEPR SN74LVC2G06YZAR
SN74LVC2G06YZPR SN74LVC2G07 SN74LVC2G07_07 SN74LVC2G07DBV
SN74LVC2G07DBVR SN74LVC2G07DBVR(C07F) SN74LVC2G07DBVR. SN74LVC2G07DBVRE4
SN74LVC2G07DBVRG4 SN74LVC2G07DBVR-G4 SN74LVC2G07DBVT SN74LVC2G07DBVTE4
SN74LVC2G07DBVTG4 SN74LVC2G07DCK SN74LVC2G07-DCK SN74LVC2G07DCK3
SN74LVC2G07DCK3-P SN74LVC2G07DCK6 SN74LVC2G07DCKR SN74LVC2G07DCKR(G4)
SN74LVC2G07DCKR* SN74LVC2G07DCKR. SN74LVC2G07DCKRE4 SN74LVC2G07DCKRG4
SN74LVC2G07DCKR-G4 SN74LVC2G07DCKT SN74LVC2G07DCKTE4 SN74LVC2G07DCKTG4
SN74LVC2G07DCKT-G4 SN74LVC2G07DCUR SN74LVC2G07DRYR SN74LVC2G07DSFR
SN74LVC2G07MDCKTEP SN74LVC2G07QDCKR SN74LVC2G07YEAR SN74LVC2G07YEPR
SN74LVC2G07YZAR SN74LVC2G07YZP SN74LVC2G07YZPR SN74LVC2G07YZPR E1
SN74LVC2G07YZPR(ROHS) SN74LVC2G07YZPRB SN74LVC2G08 SN74LVC2G08_08
SN74LVC2G0832DBVR SN74LVC2G08DC SN74LVC2G08DCKR SN74LVC2G08DCT
SN74LVC2G08DCT3 SN74LVC2G08DCTK SN74LVC2G08DCTR SN74LVC2G08DC-TR
SN74LVC2G08DCTR. SN74LVC2G08DCTRE4 SN74LVC2G08DCTRG4 SN74LVC2G08DCTR-P
SN74LVC2G08DCTT SN74LVC2G08DCU SN74LVC2G08DCU3 SN74LVC2G08DCU6
SN74LVC2G08DCU6E4 SN74LVC2G08DCU6G4 SN74LVC2G08DCUR SN74LVC2G08DCUR.
SN74LVC2G08DCUR6E4 SN74LVC2G08DCURE4 SN74LVC2G08DCURG4 SN74LVC2G08DCUR-G4
SN74LVC2G08DCUR-P SN74LVC2G08DCUT SN74LVC2G08DCUTE4 SN74LVC2G08DCUTG4
SN74LVC2G08DCUT-G4 SN74LVC2G08DUCR SN74LVC2G08DUT SN74LVC2G08IDCT3HE
SN74LVC2G08IDCTRQ1 SN74LVC2G08IDCURQ1 SN74LVC2G08MDCUR SN74LVC2G08MDCUREP
SN74LVC2G08-Q1 SN74LVC2G08UR SN74LVC2G08URG4 SN74LVC2G08YEAR
SN74LVC2G08YEPR SN74LVC2G08YZAR SN74LVC2G08YZPR SN74LVC2G08YZPR BGA
SN74LVC2G08YZPR BGA SN74LVC2G08YZTR SN74LVC2G0BYEPR SN74LVC2G123DCTR
SN74LVC2G123DCUR SN74LVC2G125 SN74LVC2G125>>> SN74LVC2G125DBVR
SN74LVC2G125DC SN74LVC2G125DC> SN74LVC2G125DCKT SN74LVC2G125DCR-LF
SN74LVC2G125DCT SN74LVC2G125DCT3 SN74LVC2G125DCTR SN74LVC2G125DCTR(NOPB)
SN74LVC2G125DCTR** SN74LVC2G125DCTR. SN74LVC2G125DCTR/C25 SN74LVC2G125DCTR/H125
SN74LVC2G125DCTR08 SN74LVC2G125DCTRE4 SN74LVC2G125DCTRE6 SN74LVC2G125DCTRG4
SN74LVC2G125DCTR-P SN74LVC2G125DCTRQ1 SN74LVC2G125DCTT SN74LVC2G125DCU
SN74LVC2G125DCU3 SN74LVC2G125DCUR SN74LVC2G125DCUR. SN74LVC2G125DCURC25R
SN74LVC2G125DCURE4 SN74LVC2G125DCURG4 SN74LVC2G125DCUR-G4 SN74LVC2G125DCUR-P
SN74LVC2G125DCUT SN74LVC2G125DCUTE4 SN74LVC2G125DCUTG4 SN74LVC2G125DP
SN74LVC2G125DPR-LF SN74LVC2G125IDCT3HE SN74LVC2G125Q SN74LVC2G125-Q1
SN74LVC2G125YE SN74LVC2G125YE> SN74LVC2G125YEA SN74LVC2G125YEAR
SN74LVC2G125YEAR BGA SN74LVC2G125YEAR BGA SN74LVC2G125YEPR SN74LVC2G125YZ
SN74LVC2G125YZ> SN74LVC2G125YZAR SN74LVC2G125YZP SN74LVC2G125YZPR
SN74LVC2G126 SN74LVC2G126DC SN74LVC2G126DCKR SN74LVC2G126DCKRE4
SN74LVC2G126DCKRG4 SN74LVC2G126DCKRT SN74LVC2G126DCKT SN74LVC2G126DCKTE4
SN74LVC2G126DCKTG4 SN74LVC2G126DCT SN74LVC2G126DCT3 SN74LVC2G126DCTR
SN74LVC2G126DCTR. SN74LVC2G126DCTR-1 SN74LVC2G126DCTRE4 SN74LVC2G126DCTRG4
SN74LVC2G126DCU SN74LVC2G126DCU6 SN74LVC2G126DCUR SN74LVC2G126DCUR.
SN74LVC2G126DCURE4 SN74LVC2G126DCURG4 SN74LVC2G126DCUT SN74LVC2G126DCUT*
SN74LVC2G126DCVR SN74LVC2G126YEAR SN74LVC2G126YEPR SN74LVC2G126YZAR
SN74LVC2G126YZPR SN74LVC2G132 SN74LVC2G132_07 SN74LVC2G132D
SN74LVC2G132DC SN74LVC2G132DCTR SN74LVC2G132DCTR-P SN74LVC2G132DCU
SN74LVC2G132DCUR SN74LVC2G132DCUR. SN74LVC2G132DCURG4 SN74LVC2G132DCUT
SN74LVC2G132DCUTG4 SN74LVC2G132YEPR SN74LVC2G132YZPR SN74LVC2G139DCTR
SN74LVC2G13DCUR SN74LVC2G14 SN74LVC2G140DCT3 SN74LVC2G147DCTR
SN74LVC2G14BDVR SN74LVC2G14DBUR SN74LVC2G14DBV SN74LVC2G14DBVR
SN74LVC2G14DBVR C14R SN74LVC2G14DBVR(C14R) SN74LVC2G14DBVR. SN74LVC2G14DBVRE4
SN74LVC2G14DBVRG4 SN74LVC2G14DBVR-G4 SN74LVC2G14DBVT SN74LVC2G14DBVTE4
SN74LVC2G14DBVTG4 SN74LVC2G14DBVT-G4 SN74LVC2G14DC SN74LVC2G14DC000R
SN74LVC2G14DCK SN74LVC2G14DCK3 SN74LVC2G14DCKDCK-6P SN74LVC2G14DCKR
SN74LVC2G14DCKR* SN74LVC2G14DCKR. SN74LVC2G14DCKRE4 SN74LVC2G14DCKRG4
SN74LVC2G14DCKR-G4 SN74LVC2G14DCKR-P SN74LVC2G14DCKT SN74LVC2G14DCKTE4
SN74LVC2G14DCKTG4 SN74LVC2G14DCKT-G4 SN74LVC2G14DCTR SN74LVC2G14DCUR
SN74LVC2G14GW SN74LVC2G14IDBVRQ1 SN74LVC2G14IDCKR SN74LVC2G14IDCKRHE
SN74LVC2G14IDCKRQ1 SN74LVC2G14KRG4 SN74LVC2G14-Q1 SN74LVC2G14YEAR
SN74LVC2G14YEPR SN74LVC2G14YZAR SN74LVC2G14YZPR SN74LVC2G157
SN74LVC2G157/DCT SN74LVC2G157_07 SN74LVC2G157DC SN74LVC2G157DCT
SN74LVC2G157DCT3 SN74LVC2G157DCT3 PB FREE SN74LVC2G157DCT3PBFREE SN74LVC2G157DCTR
SN74LVC2G157DCTR* SN74LVC2G157DCTR. SN74LVC2G157DCTRG4 SN74LVC2G157DCTT
SN74LVC2G157DCU SN74LVC2G157DCU3 SN74LVC2G157DCU6 SN74LVC2G157DCUR
SN74LVC2G157DCURG4 SN74LVC2G157DCUT SN74LVC2G157DCVR SN74LVC2G157DUCR
SN74LVC2G157TDCT3 SN74LVC2G157TEX SN74LVC2G157UR SN74LVC2G157YE
SN74LVC2G157YEA SN74LVC2G157YEAR SN74LVC2G157YEPR SN74LVC2G157YZ
SN74LVC2G157YZAR SN74LVC2G157YZPR SN74LVC2G15PCTR SN74LVC2G166DCUR
SN74LVC2G16DCKR SN74LVC2G17 SN74LVC2G170DCK3 SN74LVC2G17-1.8
SN74LVC2G17-2.5 SN74LVC2G17-3.3 SN74LVC2G17-5 SN74LVC2G17D
SN74LVC2G17DBV SN74LVC2G17DBVR SN74LVC2G17DBVR. SN74LVC2G17DBVR/3K
SN74LVC2G17DBVRE4 SN74LVC2G17DBVRG4 SN74LVC2G17DBVR-G4 SN74LVC2G17DBVT
SN74LVC2G17DBVTE4 SN74LVC2G17DBVTG4 SN74LVC2G17DC SN74LVC2G17DC000R
SN74LVC2G17DCK SN74LVC2G17DCK(TI00)R SN74LVC2G17DCK3 SN74LVC2G17DCK6
SN74LVC2G17DCKR SN74LVC2G17DCKR. SN74LVC2G17DCKRE4 SN74LVC2G17DCKRG4
SN74LVC2G17DCKR-G4 SN74LVC2G17DCKRQ1 SN74LVC2G17DCKT SN74LVC2G17DCKTE4
SN74LVC2G17DCKTG4 SN74LVC2G17DCKT-G4 SN74LVC2G17DRYR SN74LVC2G17DSF2
SN74LVC2G17DSFR SN74LVC2G17MDCK SN74LVC2G17MDCKR SN74LVC2G17MDCKREP
SN74LVC2G17-Q1 SN74LVC2G17QDBVRQ1 SN74LVC2G17QDCK SN74LVC2G17QDCKR
SN74LVC2G17QDCKRQ1 SN74LVC2G17QDCKRSV SN74LVC2G17YEAR SN74LVC2G17YEPR
SN74LVC2G17YZAR SN74LVC2G17YZPR SN74LVC2G240 SN74LVC2G240DC
SN74LVC2G240DCT SN74LVC2G240DCT3 SN74LVC2G240DCTR SN74LVC2G240DCU
SN74LVC2G240DCUR SN74LVC2G240DCURE SN74LVC2G240DCURE4 SN74LVC2G240DCUT
SN74LVC2G240YEAR SN74LVC2G240YEPR SN74LVC2G240YZAR SN74LVC2G240YZPR
SN74LVC2G241 SN74LVC2G241CU3 SN74LVC2G241D SN74LVC2G241DC
SN74LVC2G241DCT SN74LVC2G241DCT3 SN74LVC2G241DCT3 PB FREE SN74LVC2G241DCT3PBFREE
SN74LVC2G241DCTDCU SN74LVC2G241DCTR SN74LVC2G241DCTR. SN74LVC2G241DCU
SN74LVC2G241DCU3 SN74LVC2G241DCUR SN74LVC2G241DCUR. SN74LVC2G241DCURE4
SN74LVC2G241DCURG4 SN74LVC2G241DCUR-G4 SN74LVC2G241DCUT SN74LVC2G241DCUT*
SN74LVC2G241DCUTG4 SN74LVC2G241DGUR SN74LVC2G241YEAR SN74LVC2G241YEPR
SN74LVC2G241YZAR SN74LVC2G241YZPR SN74LVC2G2G66YZPR SN74LVC2G3
SN74LVC2G32 SN74LVC2G32;OR;SSOP-DCT;8;DUAL SN74LVC2G32DC SN74LVC2G32DCT
SN74LVC2G32DCT3 SN74LVC2G32DCTR SN74LVC2G32DCTR. SN74LVC2G32DCTRE4
SN74LVC2G32DCTRG4 SN74LVC2G32DCTT SN74LVC2G32DCU SN74LVC2G32DCU3
SN74LVC2G32DCU6 SN74LVC2G32DCU6(SN74 SN74LVC2G32DCU6(SN74LVC2G3 SN74LVC2G32DCU6(SN74LVC2G32DCU
SN74LVC2G32DCUDCU-8P SN74LVC2G32DCUR SN74LVC2G32DCUR(SN74 SN74LVC2G32DCUr(SN74LVC2G3
SN74LVC2G32DCUr(SN74LVC2G32DCU SN74LVC2G32DCUR. SN74LVC2G32DCUR/C32R SN74LVC2G32DCURE4
SN74LVC2G32DCURG4 SN74LVC2G32DCUR-G4 SN74LVC2G32DCURSN74LVC2G32DCU6 SN74LVC2G32DCUT
SN74LVC2G32DCUTE4 SN74LVC2G32DCUTG4 SN74LVC2G32DCUT-G4 SN74LVC2G32DP-LF
SN74LVC2G32MDCU SN74LVC2G32MDCUR SN74LVC2G32MDCUREP SN74LVC2G32QDCURQ1
SN74LVC2G32YEAR SN74LVC2G32YEPR SN74LVC2G32YZAR SN74LVC2G32YZPR
SN74LVC2G34 SN74LVC2G34D SN74LVC2G34DBV SN74LVC2G34DBVR
SN74LVC2G34DBVR* SN74LVC2G34DBVR. SN74LVC2G34DBVRE4 SN74LVC2G34DBVRG4
SN74LVC2G34DBVR-G4 SN74LVC2G34DBVT SN74LVC2G34DBVTE4 SN74LVC2G34DBVTG4
SN74LVC2G34DBVT-G4 SN74LVC2G34DCK SN74LVC2G34DCK (DCK) SN74LVC2G34DCK(DCK)
SN74LVC2G34DCK3 SN74LVC2G34DCK6 SN74LVC2G34DCKR SN74LVC2G34DCKR PB FREE
SN74LVC2G34DCKR. SN74LVC2G34DCKRE4 SN74LVC2G34DCKRG4 SN74LVC2G34DCKR-G4
SN74LVC2G34DCKRor74LVC2G34DW SN74LVC2G34DCKRPBFREE SN74LVC2G34DCKT SN74LVC2G34DCKTE4
SN74LVC2G34DCKTG4 SN74LVC2G34DCTR SN74LVC2G34DCUR SN74LVC2G34DRLR
SN74LVC2G34DRLRG4 SN74LVC2G34DRLR-G4 SN74LVC2G34GMX-LF SN74LVC2G34HDCUR
SN74LVC2G34MDCK SN74LVC2G34MDCKR SN74LVC2G34MDCKREP SN74LVC2G34YEAR
SN74LVC2G34YEAR BGA SN74LVC2G34YEAR BGA SN74LVC2G34YEARBGA SN74LVC2G34YEPR
SN74LVC2G34YZAR SN74LVC2G34YZPR SN74LVC2G34YZPR BG SN74LVC2G34YZPR BGA PB-F
SN74LVC2G34YZPR BGA PB-FREE SN74LVC2G34YZPR BGA PB-FREE SN74LVC2G34YZPRBGAPB-F SN74LVC2G34YZPRG4
SN74LVC2G34YZTR SN74LVC2G38 SN74LVC2G38DC SN74LVC2G38DCTR
SN74LVC2G38DCTRE4 SN74LVC2G38DCUR SN74LVC2G38DCURE4 SN74LVC2G38DCURG4
SN74LVC2G38DCUR-G4 SN74LVC2G38DCUT SN74LVC2G38DCUTE4 SN74LVC2G38DCUTG4
SN74LVC2G38DCUT-G4 SN74LVC2G38YEPR SN74LVC2G38YZPR SN74LVC2G3DRLR
SN74LVC2G45DCTR SN74LVC2G45DCUR SN74LVC2G45MDCT SN74LVC2G45YZPR
SN74LVC2G53 SN74LVC2G53DC SN74LVC2G53DCT SN74LVC2G53DCT3
SN74LVC2G53DCT3G4 SN74LVC2G53DCTR SN74LVC2G53DCTR / C53 SN74LVC2G53DCTR PBF
SN74LVC2G53DCTR(G53) SN74LVC2G53DCTR* SN74LVC2G53DCTR. SN74LVC2G53DCTR/125
SN74LVC2G53DCTR-1 SN74LVC2G53DCTRE4 SN74LVC2G53DCTRE6 SN74LVC2G53DCTRG4
SN74LVC2G53DCTT SN74LVC2G53DCU SN74LVC2G53DCU3 SN74LVC2G53DCU6
SN74LVC2G53DCUR SN74LVC2G53DCURE4 SN74LVC2G53DCURG4 SN74LVC2G53DCUR-G4
SN74LVC2G53DCUT SN74LVC2G53DCUTE4 SN74LVC2G53DCUTG4 SN74LVC2G53DCVR
SN74LVC2G53YEAR SN74LVC2G53YEPR SN74LVC2G53YZAR SN74LVC2G53YZPR
SN74LVC2G53YZPR BGA SN74LVC2G53YZPR BGA SN74LVC2G53YZPRBGA SN74LVC2G54DCUR
SN74LVC2G66 SN74LVC2G66CUR SN74LVC2G66DC SN74LVC2G66DCT
SN74LVC2G66DCT3 SN74LVC2G66DCTR SN74LVC2G-66DCTR SN74LVC2G66DCTR/G4
SN74LVC2G66DCTRE4 SN74LVC2G66DCTRG4 SN74LVC2G66DCTR-G4 SN74LVC2G66DCU
SN74LVC2G66DCU3 SN74LVC2G66DCU3G4 SN74LVC2G66DCU6 SN74LVC2G66DCUG4
SN74LVC2G66DCUK SN74LVC2G66DCUR SN74LVC2G66DCUR. SN74LVC2G66DCURE4
SN74LVC2G66DCURG4 SN74LVC2G66DCUR-G4 SN74LVC2G66DCUT SN74LVC2G66DCUTE4
SN74LVC2G66DCUTG4 SN74LVC2G66DCUT-G4 SN74LVC2G66QDCURQ1 SN74LVC2G66TR
SN74LVC2G66YEA SN74LVC2G66YEAR SN74LVC2G66YEPR SN74LVC2G66YZAR
SN74LVC2G66YZP SN74LVC2G66YZPR SN74LVC2G66YZPR-A SN74LVC2G66YZPRG1
SN74LVC2G66YZTR SN74LVC2G6DBVR SN74LVC2G74 SN74LVC2G74_08
SN74LVC2G740CUR SN74LVC2G74CDTRP SN74LVC2G74CDTR-P SN74LVC2G74DC
SN74LVC2G74DCKR SN74LVC2G74DCT SN74LVC2G74DCT3 SN74LVC2G74DCTR
SN74LVC2G74DCTR C74 SN74LVC2G74DCTR(C74) SN74LVC2G74DCTR. SN74LVC2G74DCTR1
SN74LVC2G74DCTR-1 SN74LVC2G74DCTRE4 SN74LVC2G74DCTRE6 SN74LVC2G74DCTRG4
SN74LVC2G74DCTRP SN74LVC2G74DCTR-P SN74LVC2G74DCTT SN74LVC2G74DCU
SN74LVC2G74DCU3 SN74LVC2G74DCU6 SN74LVC2G74DCUR SN74LVC2G74DCUR 印:C74R
SN74LVC2G74DCUR. SN74LVC2G74DCUR_G4 SN74LVC2G74DCURE4 SN74LVC2G74DCURG4
SN74LVC2G74DCUR-G4 SN74LVC2G74DCUR-P SN74LVC2G74DCUT SN74LVC2G74DCUTE4
SN74LVC2G74DCUTG4 SN74LVC2G74DCUT-G4 SN74LVC2G74DCV SN74LVC2G74DCVR
SN74LVC2G74DWR SN74LVC2G74MDCUTEP SN74LVC2G74-Q1 SN74LVC2G74QDCURQ1
SN74LVC2G74TR SN74LVC2G74TRE4 SN74LVC2G74UX SN74LVC2G74U-X
SN74LVC2G74YEAR SN74LVC2G74YEPR SN74LVC2G74YZAR SN74LVC2G74YZPR
SN74LVC2G74YZPR-- SN74LVC2G74YZPRG4 SN74LVC2G79 SN74LVC2G79_08
SN74LVC2G79DC SN74LVC2G79DCT SN74LVC2G79DCTR SN74LVC2G79DCTRE4
SN74LVC2G79DCTRE6 SN74LVC2G79DCUR SN74LVC2G79DCURE4 SN74LVC2G79DCURG4
SN74LVC2G79DCUR-G4 SN74LVC2G79DCUT SN74LVC2G79DUCR SN74LVC2G79YEPR
SN74LVC2G79YZPR SN74LVC2G7DBVR SN74LVC2G80 SN74LVC2G80_08
SN74LVC2G80DBVR SN74LVC2G80DC SN74LVC2G80DCTR SN74LVC2G80DCTRE4
SN74LVC2G80DCTRG4 SN74LVC2G80DCUR SN74LVC2G80DCUR15 SN74LVC2G80DCURE4
SN74LVC2G80DCURG4 SN74LVC2G80DCUR-G4 SN74LVC2G80DCUT SN74LVC2G80YEPR
SN74LVC2G80YZPR SN74LVC2G86 SN74LVC2G86DC SN74LVC2G86DCT
SN74LVC2G86DCT3 SN74LVC2G86DCTR SN74LVC2G86DCTRE4 SN74LVC2G86DCTRG4
SN74LVC2G86DCU SN74LVC2G86DCU3 SN74LVC2G86DCUR SN74LVC2G86DCURE4
SN74LVC2G86DCURG4 SN74LVC2G86DCUR-G4 SN74LVC2G86DCUT SN74LVC2G86DCUTE4
SN74LVC2G86DCUTG4 SN74LVC2G86DCUTR SN74LVC2G86YEAR SN74LVC2G86YEPR
SN74LVC2G86YZAR SN74LVC2G86YZPE SN74LVC2G86YZPR SN74LVC2G97DBVR
SN74LVC2G97DBVT SN74LVC2GDCU SN74LVC2GOODCUR SN74LVC2GU04
SN74LVC2GU0408VR SN74LVC2GU04-1.8 SN74LVC2GU04-2.5 SN74LVC2GU04-3.3
SN74LVC2GU04-5 SN74LVC2GU04DB SN74LVC2GU04DB> SN74LVC2GU04DBV
SN74LVC2GU04DBVR SN74LVC2GU04DBVR* SN74LVC2GU04DBVR. SN74LVC2GU04DBVRE4
SN74LVC2GU04DBVRG4 SN74LVC2GU04DBVT SN74LVC2GU04DBVTE4 SN74LVC2GU04DBVTG4
SN74LVC2GU04DC SN74LVC2GU04DC> SN74LVC2GU04DC000R SN74LVC2GU04DCK
SN74LVC2GU04DCK3 SN74LVC2GU04DCK6 SN74LVC2GU04DCKR SN74LVC2GU04DCKR,74LVC2GU
SN74LVC2GU04DCKR. SN74LVC2GU04DCKR74LVC2GU04DCKR SN74LVC2GU04DCKRE4 SN74LVC2GU04DCKRG4
SN74LVC2GU04DCKR-G4 SN74LVC2GU04DCKT SN74LVC2GU04DCKTE4 SN74LVC2GU04DCKTG4
SN74LVC2GU04GWR-LF SN74LVC2GU04YEAR SN74LVC2GU04YEPR SN74LVC2GU04YZAR
SN74LVC2GU04YZPR SN74LVC2GU4DCKR SN74LVC2GV4DCKR SN74LVC2T245DCTR
SN74LVC2T45 SN74LVC2T45 DCTR SN74LVC2T45_07 SN74LVC2T45_08
SN74LVC2T45DC SN74LVC2T45DCT SN74LVC2T45DCT (SSOP) SN74LVC2T45DCT(SN74LVC2T45DCTR
SN74LVC2T45DCT(SSOP) SN74LVC2T45DCT, SN74LVC2T45DCT> SN74LVC2T45DCTF
SN74LVC2T45DCTR SN74LVC2T45DCTR C12 SN74LVC2T45DCTR. SN74LVC2T45DCTR/SSOP
SN74LVC2T45DCTRE4 SN74LVC2T45DCTRG4 SN74LVC2T45DCTT SN74LVC2T45DCTT.
SN74LVC2T45DCTTE4 SN74LVC2T45DCTTG4 SN74LVC2T45DCTT-G4 SN74LVC2T45DCU
SN74LVC2T45DCUR SN74LVC2T45DCUR(CT2R) SN74LVC2T45DCUR* SN74LVC2T45DCUR.
SN74LVC2T45DCURE4 SN74LVC2T45DCURG4 SN74LVC2T45DCUR-G4 sn74lvc2t45dcurt
SN74LVC2T45DCURT [8PIN] SN74LVC2T45DCUT SN74LVC2T45DCUTE4 SN74LVC2T45DCUTG4
PREV    531  532  533  534  535  536  537  538  539  540    NEXT